متخصص بیماری های داخلی در زندگی دیگران تفاوت ایجاد کنید

مدارک  حرفه ای و سوابق اجرایی

 • ریاست مرکز بهداشتی و درمانی جمکران استان قم
 • ریاست مرکز درمانی کرمجگان قم
 • پزشک مرکز درمانی کهک استان قم
 • پزشک مرکز درمانی قاهان استان قم
 • پزشک مرکز درمانی دستجرد استان قم
 • اخذ گواهینامه طب سوزنی و درمان بیماریهای پوستی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • اخذ گواهینامه تزریق ژل و بوتاکس از آکادمیbio care اروپا
 • اخذ گواهینامه درمان سو, مصرف مواد از مرکز مطالعات اعتیاد ایران

ویدیو های آموزشی

فیلم های آموزشی در حوزه پزشکی  ومعرفی انواع بیماری ها و درمان آنها

مراقبت یک قدمی

تماس بگیرید: 09119430781

گالریمراکز فعالیت

بهداشتی و درمانی جمکران استان قم

مرکز درمانی کمک استان قم

مرکز درمانی دستجرد استان قم

آخرین مراکز فعالیت

امار

ارتباط خوب

100%

کارهای سازمانی

89%

دانش پزشکی

95%

خدمات مشتری

87%
تجربه و موفقیت

تجربه و موفقیت

 • اخذ گواهینامه طب سوزنی و درمان بیماریهای پوستی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • اخذ گواهینامه تزریق ژل و بوتاکس از آکادمیbio care اروپا
 • اخذ گواهینامه درمان سو, مصرف مواد از مرکز مطالعات اعتیاد ایران

جدیدترین مقالات آموزشی پزشکی

جامع ترین مقالات اموزشی در حوزه پزشکی

رزرو نوبت آنلاین

قرارهای مراقبتهای اولیه و برخی از تخصصها

  من رو در اینستاگرام دنبال کنید